REGULAMENTUL CURSURILOR

Pentru buna desfăşurare a activităţii şi a asigurării eficienţei maxime a cursurilor vă rugăm să luaţi în considerare următoarele cerinţe: 

  1. ÎNSCRIEREA la cursuri se face personal prin completarea unui formular de inscriere, semnarea unui contract de studiu şi semnarea de luare la cunoștință a prezentului regulament.
  • În momentul constituirii grupei de cursanți și a stabilirii datei exacte de începere a modulului se achită cel putin 50 % din taxa de curs.
  • Pe formularul de înscriere se precizează opţiunile de grupă / pret dorite urmând ca la finalizarea înscrierilor să se ştie numărul de participanţi pentru fiecare nivel în parte şi să se comunice celor înscrişi.
  • În cazul în care cei care doresc să se înscrie la cursuri deţin deja cunoştinţe de limbă, aceştia trebuie să dea un test de încadrare pe nivel în urma căruia li se va stabili nivelul de cunoştinţe de limbă şi vor fi încadraţi în grupele corespondente nivelului lor. 
  • Testul de incadrare se poate da de luni până vineri de la 10.00 la 15.00.
  • În cazul în care sunteţi încadrat la un anumit nivel, dar din diverse motive, consideraţi că ar trebui să urmaţi cursurile cu o altă grupă, de un nivel diferit, vă rugăm să vorbiţi cu profesorul despre acest lucru, iar acesta va face demersurile necesare.
  1. TAXA DE PARTICIPARE LA CURS se stabilește în funcţie de tipul de curs: curs individual, tandem, grupă de mai multe persoane (4 – 5 persoane).Taxa de curs se poate achita in 2 tranșe, prima tranșă reprezentând 50% din valoarea cursului se achită la începerea acestuia, iar cea de-a 2 –a tranșă nu mai târziu de cea de-a 3-a săptămână de curs. Taxa de participare nu se restituie odată ce ați confirmat participarea şi odată ce cursul a început, decât în cazuri de boală pe baza unei cereri însoţite de adeverinţă medicală.
  2. ALTE OBSERVAȚII
  • După absolvirea unui modul de curs, la cerere, se eliberează o adeverință de participare. Acesta va atesta numărul de ore şi nivelul cursului parcurs si perioada de desfășurarea acestuia. Adeverința se eliberează numai la cerere și numai în cazul în care cursantul are o prezentă la cursuri de minim 70 % şi a obţinut un rezultat de minim 60 % la testul de final de modul. Aceasta nu are valoare de certificat de competențe lingvistice.
  • Ședințele pierdute la cursurile în grupe nu se recuperează. În cazul în care nu veniţi la una dintre şedinţe, aceasta se consideră pierdută şi va trebui să recuperaţi singur materia.
  • Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că atunci când vă înscrieţi la un curs în grupă, acesta se va derula ţinând cont de preferinţele tuturor membrilor grupei respective, de capacitatea fiecăruia de a-şi însuşi cunoştinţele predate de către profesor şi în ritmul întregii grupe, nu doar al unui cursant.
  • InTuition School îşi rezervă dreptul de a-şi alege cursanţii în grupe. Orice participant care prin comportamentul său va dauna bunului mers al cursului va fi dat afară din grupă.
  • InTuition School îşi rezerva dreptul de a schimba orarul zilelor de curs la continuarea modulului următor, ținând cont, bineînțeles, de disponibilitatea profesorului și a cursanților.